(FINNISH) QURAN
Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
SURE ADI
1 AL-FAATIHA (Avauksen suura)
2 AL-BAKARAA (Lehmän suura)
3 AL-IMRAAN (Imranin perheen suura)
4 AN-NISA (Naisten suura)
5 AL-MAAIDÄ (Pöydan suura)
6 AL-ANÁAM (Karjan suura)
7 AL-AŽRAAF (Rajamuurin suura)
8 AL-ANFÂL (Sotasaaliin suura)
9 AT-TAUBAAH (Katumuksen suura)
10 YÚNU (Joonan suura)
11 HUUD (Huudin suura)
12 YUUSUF (Joosefin suura)
13 AR-RAAD (Ukonilman suura)
14 IBRAHIM (Aabrahamin suura)
15 AL-HIDZR (Kallion suura)
16 AN-NAHL (Mehiläisten suura)
17 BANII ISRAAIL (IsraelinLastensuura)
18 AL-KAHF (Luolan suura)
19 MARIAM (Marian suura)
20 TA-HA (Ta-Ha:n suura)
21 AL-ANBIJAA (Profeettojen suura)
22 AL-HADSH (Pyhiinvaelluksensuura)
23 AL MUŽMINUUN (Uskovaisten suura)
24 AN-NUUR (Valon suura)
25 AL-FURKAN (Ymmärryksen suura)
26 ASH-SHUÁRÂ (ASH-SHUÁRÂ)
27 AN-NAML (Muurahaisen suura)
28 AL-KASAS (Kertomuksen suura)
29 AL-ANKABUUT (Hämähäkin suura)
30 AR-RUUM (Roomalaisten suura)
31 LUKMAN (Lukmaanin suura)
32 AS-SAJDA (Palvomisen suura)
33 AL-AHZAAB (Liittoutuneidensuura)
34 SABA (Saban suura)
35 FATIR (Luojan suura)
36 YAA-SIIN (Jaa siin:n suura)
37 AS-SAAFFAAT (Rivistöjen suura)
38 SAAD (Saad:n suura)
39 AZ-ZUMAR (Joukkojen suura)
40 GHAAFIR -Al-MûŽmin- (Uskovainen)
41 FUSSILAT (Erottelemisen suura)
42 ASH-SHUURA (Neuvonpidon suura)
43 AZ-ZUKHRUF (Koreuden suura)
44 AD-DUKHÂN (Savun suura)
45 AL-JATHIYA (Polvistumisensuura)
46 AL-AHQAF (Hiekkakunnaiden suura)
47 MUHAMMAD (Muhammadin suura)
48 AL-FATH (Voiton suura)
49 AL-HUJURAAT (Sisähuoneidensuura)
50 QAAF (Qaaf:n suura)
51 ADH-DHARIYAT (Tuhlaajiensuura)
52 AT-TUUR (Vuoren suura)
53 AN-NAJM (Tähden suura)
54 AL-QAMAR (Kuun suura)
55 AR-RAHMÂN (Laupiaan Armahtajan suura)
56 AL-WAKIAH (Suuren Tapahtuman suura)
57 AL-HADÎD (Raudan suura)
58 AL-MUJADILA (Oikeutta Etsivän suura)
59 AL-HASHR (Maasta karkoituksen suura)
60 AL-MUMTAHANA (Tutkinnan alaisen suura)
61 AS-SAFF (Taistelurintaman suura)
62 AL-JUMŽAH (Hartauskokouksen suura)
63 AL-MUNAAFIQUN (Tekopyhien suura)
64 AT-TAGHÂBUN (Harhoista Havahtumisen suura)
65 AT-TALAAK (Avioeron suura)
66 AT-TAHRIM (Kiellon suura)
67 AL-MULK (Valtakunnan suura)
68 AL-KALAM (Kynän suura)
69 AL-HAAKKA (Varman Tuhon suura)
70 AL-MAÁRIDZ (Nousevien Portaiden suura)
71 NUUH (Nooan suura)
72 AL-DZINN (Dzinnien suura)
73 AL-MUZZAMMIL (Vaippaansa Kääriytyneen suura)
74 AL-MUDDATHTHIR (Viittaan Kiedotun suura)
75 AL-KIYAMA (Ylösnousemuksen suura)
76 AL-INSAN (Ihmisen suura)
77 AL-MURSALAAT (Edelläkävijöiden suura)
78 AN-NABAA (Sanoman suura)
79 AN-NAZIAT (Jousten Jännittäjien suura)
80 ABASA (Otsanrypistyksen suura)
81 AT-TAKWIR (Umpeenmnon suura)
82 AL-INFITAR (Repeytymisen suura)
83 AL-MUTAFFIFIN (Väärentekijöiden suura)
84 AL-INSHIKAAK (Ratkeamisen suura)
85 AL-BURUUDZ (Tähtitaivaan suura)
86 AT-TAARIK (Aamutähden suura)
87 AL-AŽLAA (Korkeimman suura)
88 AL-GAASHIAH (Musertavan Tapahtuman suura)
89 AL-FADZR (Päivänkoiton suura)
90 AL-BALAD (Kaupungin suura)
91 ASH-SHAMS (Auringon suura)
92 AL-LAIL (Yön suura)
93 AD-DUHAA (Varhaishetkien suura)
94 AL-INSHIRAH (Avartamisen suura)
95 AT-TIN (Viikunapuun suura)
96 AL-ALAK (Hyytyneen Veren suura)
97 AL-KADR (Siunatun yön suura)
98 AL-BAIJINAH (Selvän todistuksen suura)
99 AZ-ZALZALA (Maanjäristyksen suura)
100 AL-ADIJAT (Sotaratsun suura)
101 AL-KARIA (Vyöryvän Tuhon suura)
102 AT-TAKATHUR (Rikkauksien Kartuttamisen suura)
103 AL-ASR (Ajan suura)
104 AL-HUMAZAH (Parjaajan suura)
105 AL-FIL (Norsun suura)
106 KURAISH (Kureishien suura)
107 AL-MAAUN (Almujen suura)
108 AL-KAUTHER (Hyvyyksien Runsauden suura)
109 AL-KAFIRUN (Epäuskoisten suura)
110 AN-NASR (Avun suura)
111 AL-MASAD (Liekkien Lietsojan suura)
112 AL-IKHLAS (Ykseyden suura)
113 AL-FALAK (Päivänkoiton suura)
114 AN-NAS (Ihmisten suura)